Basisveiligheid VCA

Veel bedrijfsongevallen of bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren of daarbij direct betrokken zijn. Goede opleidingen en instructies voorkomen veel ongevallen en incidenten. De VCA-norm is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. VCA toetst en certificeert op basis van het VGM-beheerssysteem en let op verschillende aspecten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu die ook in de Arbowet aan de orde komen.

Voor wie?
Medewerkers die werkzaam zijn bij een aannemer of contractor die het VCA diploma verplicht stelt.

Toelatingseisen
Geen.

Inhoud
(theorie volgens de eindtermen van de SSVV)

 • Arbo-wet
 • gevaarlijke stoffen
 • etikettering
 • elektriciteit
 • brand- en explosiegevaar
 • werken in besloten ruimten
 • werkplekeisen algemeen
 • hijs- en hefwerktuigen
 • werken op hoogte
 • handgereedschap
 • gereedschapmachines

Duur

2 dagen

Resultaat
Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Als de cursist het examen behaalt ontvangt hij het diploma Basisveiligheid VCA en een persoonsgebonden veiligheidspasje. De geldigheidsduur van het diploma is 10 jaar.

Locatie
SPG-NH Infra Scholing
Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard.
Route

Informatie

Bel voor meer informatie naar 072-5714743 of meldt je hier aan.

Bron: SPG-NH Infra Scholing