Deskundig leidinggevenden projecten

Bestemd voor:

De voorman, assistent-uitvoerder en uitvoerder.

 

Doel van de cursus:

Leiding geven bij werkzaamheden in of met vervuilde grond

met voldoende kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid

en arbeidshygiëne.

 

Inhoud van de cursus:

• opschalen naar hogere klasse, wettelijk kader

(arbeid- en milieuwetgeving en handhaving)

• voorbereiding (bestekvormen en Arbobesluit bouwproces)

• onderzoek/ontwerp (soorten bodemonderzoek en rapportage)

• taken van de DLP'er (leiding geven, controle,

logboek en V&G plan)

• risicoherkenning, -beoordeling en -beheersing

(veiligheidsklasse bepaling, asbest en CMR-stoffen)

• arbeidshygiëne (AH-strategie, BPM's, gas- en stoffilter systemen)

• milieuhygiëne (principe BBT, besluit bodemkwaliteit)

• metingen & meetstrategieën (uitvoeren van luchtmetingen,

typen apparatuur)

• vaardigheden t.b.v. leidinggeven en toezicht houden

(instructie(s) kunnen geven)

• niet voorziene situaties/opschalen (calamiteiten)

Duur

2,5 dagen

Resultaat
Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%.

Subsidiemogelijkheden
n.v.t.

 

 

Locatie
SPG-NH Infra Scholing
Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard.

Route

Informatie

Bel voor meer informatie naar 072-5714743 of meldt je hier aan.

Bron: SPG-NH Infra Scholing