Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Bestemd voor:

De assistent uitvoerders, uitvoerders en hoofduitvoerders die

jaarlijks functionerings-, beoordelings- en evaluatiegesprekken voeren.

 

Doel van de cursus:

U leert functionerings- beoordelings- en evaluatiegesprekken dusdanig te

hanteren dat het de kwaliteit van de onderlinge samenwerking ten goede komt.

 

Inhoud van de cursus:

• Waarom voer je zo'n gesprek eigenlijk ? Wat levert het jou

als leidinggevende en de medewerker op ?

• We focussen op je rol als leidinggevende: wat werkt wel

en wat niet ? Wat zijn valkuilen ?

• We oefenen in een aantal belangrijke vaardigheden die je

in deze gesprekken nodig hebt. Bijvoorbeeld luisteren, samenvatten,

doorvragen, feedback geven en dingen bespreekbaar maken.

• We onderzoeken de formulieren voor het gesprek uit

de eigen organisatie.

• Je bereidt zelf een gesprek voor dat je binnenkort gaat voeren.

• We oefenen belangrijke onderdelen van dit gesprek.

 

Duur

3 dagen

Resultaat
Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%.

Subsidiemogelijkheden
n.v.t.

 

 

Locatie
SPG-NH Infra Scholing
Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard.

Route

Informatie

Bel voor meer informatie naar 072-5714743 of meldt je hier aan.

Bron: SPG-NH Infra Scholing