Sociale veiligheid chauffeurs

Bestemd voor:

Chauffeurs en bijrijders.

 

Doel van de cursus:

Deelnemers zich bewust laten worden van, en inzicht verschaffen in,

hun eigen manier van communiceren (verbaal, houding en gedrag) in

relatie tot die van hun gesprekspartners (collega's, leidinggevenden

en klanten) en leren hier efficiënt mee om te gaan in stress-situaties,

bij (dreigende) conflictsituaties en agressie.

Deze cursus kan tevens meetellen (7 uur) voor het wettelijk verplicht

aantal nascholingsuren voor chauffeurs code 95.

 

Inhoud van de cursus:

• communicatie (verbaal, non-verbaal, gedragsstijlen, luister- en

vraagtechnieken, feedback geven en ontvangen)

• omgaan met werkdruk, spanning en stress (positieve en negatieve

stress, verschijnselen van stress, hoe te voorkomen)

• conflicthantering (omgaan met lastig gedrag, manieren van reageren)

• omgaan met dreiging en agressie (beheersen van emotie, verschillende

soorten agressie, de-escaleren van agressie, kenmerken agressief gedrag)

 

Duur

1 dag

Resultaat
Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%.

Subsidiemogelijkheden
62a

 

 

Locatie
SPG-NH Infra Scholing
Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard.

Route

Informatie

Bel voor meer informatie naar 072-5714743 of meldt je hier aan.

Bron: SPG-NH Infra Scholing