Vrijkomend asfalt soms een teer punt

Bestemd voor:

De asfaltafwerkers, balkmannen, machinisten van wals,

afwerkmachine en frees en uitvoerders of wegbeheerders die

te maken krijgen met vrijkomend asfalt.

 

Doel van de cursus:

In de cursus wordt uitgelegd welke stappen de wegbeheerder/

ontdoener dient te ondernemen, om zowel de milieuhygiënische

als de milieutechnische kwaliteit van het asfalt vast te stellen en

zo de hergebruik/afvoermogelijkheden van het vrijkomend asfalt

te bepalen.

 

Inhoud van de cursus:

• wat is teer ?

• toepassing van teer houdende producten in de wegenbouw

• vrijkomend asfalt

• wet- en regelgeving

• partijen en hun verantwoordelijkheden

• voorontwerp

• onderzoek en kwaliteitsborging

• ontwerp en bestek

• uitvoering (verwijderen oud asfalt)

• transport

• tijdelijke opslag buiten vergunde inrichting

• acceptatie

• code milieuverantwoord wegbeheer

 

Duur

1 dag

Resultaat
Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Hiervoor geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%.

Subsidiemogelijkheden
62a

 

 

Locatie
SPG-NH Infra Scholing
Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard.

Route

Informatie

Bel voor meer informatie naar 072-5714743 of meldt je hier aan.

Bron: SPG-NH Infra Scholing