SPG SPG Amstelland SPG Midden spg noord holland spg noor spg Noord holland spg infra

Vesin


SPG-NH is deelnemer van Vesin. Vesin is een vereninging van samenwerkingverbanden infratechniek in Nederland en behartigt de belangen van de 5 opleidingsbedrijven, zie kaart. Vesin richt zich in haar dienstverlening op in de breedste zin van het woord. Daartoe richt zij zich o.a. op:

 • eenduidig voorlichting en promotie activiteiten
 • aanbevelingen voor beleid van Samenwerkingsverbanden
 • overleg met bedrijfstakorganisaties m.b.t. scholing en opleiding
 • overleg met werkgeversorganisaties .m.b.t. CAO en positie samenwerkingsverbanden

Onderwijs

Het onderwijs is onomstotelijk verbonden aan het SPG. Door het onderwijs te ondersteunen zijn er goede doorlooplijnen voor jongeren die willen werken en leren in de grond-, weg- en waterbouw. Of het nu gaat om het VMBO, MBO of TU Delft het SPG heeft een bijzondere relatie met alle soorten onderwijs. In de afgelopen 26 jaar is dat bewezen door het aanbieden van:

 • snuffelstages
 • stageplekken
 • leer- werktrajecten
 • leermiddelen
 • gastlessen
 • docenten training
 • decanendagen
 • materialen en materieel 

Bel voor informatie naar 072-5714743